Mapayapa at masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Pagbati mula sa ating Mayor Jose R. Dizon.

Pakaingatan po sana natin ang ating mga mahal sa buhay.
1. Wag magpaputok ng baril
2. Wag payagan ang mga bata na makalapit sa paputok.
3. Wag pahahawakan ng paputok ang mga bata. Responsibilidad ng mga nakakatanda na sila ay sawayin
4. Wag po magmamaneho ng lasing.
5. Maging I Am Ready sa lahat ng pagkakataon