Partial delivery ng mga tent
para sa kapakinabangan ng mamamayan ng Guimba.

Pamahalaang may malasakit sa Guimbanians
Nagsusulong ng Guimba Kong Mahal